Gearhing primair onderwijs

Maak kennis met Gearhing primair onderwijs

Gearhing is het bevoegd gezag van 24 (22 openbare en 2 algemeen bijzondere) scholen voor primair onderwijs in Zuid West Friesland, in de gemeenten Súdwest-Fryslân, De Waadhoeke, Leeuwarden en De Fryske Marren. Circa 200 personeelsleden verzorgen onderwijs voor bijna 1800 leerlingen.

Om de kwaliteit van de scholen te versterken en om de risico’s van kleine scholen te verminderen werkt Gearhing sinds 1 augustus 2012 in onderwijsteams. De 24 scholen zijn geclusterd in vijf onderwijsteams, met per onderwijsteam één of twee directeuren. De medewerkers in de onderwijsteams werken inhoudelijk en organisatorisch samen en ook voor de leerlingen zijn er gezamenlijke activiteiten.

Onze missie en visie

Gearhing wil het onderwijs organiseren ‘vanuit de bedoeling’, zoekt naar de essentie en laat zich daarbij leiden door bij alles wat we doen de vraag te stellen ‘Wat Telt Écht. Bij de vier elementen (het kind, de professional, onderwijs en organisatie) stellen wij deze vraag. Op grond daarvan komen we tot keuzes die ons helpen bepalen wat we wel en niet doen de komende jaren om onze onderwijsvisie waar te maken.

Aan de voet van dit alles staat ‘Kerndoel 39A’ , welke door Gearhing is geïntroduceerd als zijnde wellicht het belangrijkste kerndoel van het basisonderwijs voor de komende generatie.

Onderwijs bij Gearhing

De strategische elementen zijn samengevat in een visualisatie, door ons de “praatplaat” genoemd.
De drie stapsteentjes bij elk vlak zijn de speerpunten van ons onderwijs. Het is aan de onderwijsprofessional (leerkracht) om te vertellen met welke acties Gearhing deze speerpunten in het primair proces gaat concretiseren. De professionals maken samen het onderwijs vanuit de bedoeling!