Tink om ús bern

Is een platform voor beroepskrachten en vrijwilligers binnen de gemeente de Fryske Marren die betrokken zijn bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Tink om us Bern versterkt de onderlinge samenwerking en heeft als doel de ontwikkeling van jeugdigen in de Fryske Marren positief te beïnvloeden.

Meer over ons
Kinderen op kinderopvang / school - Tink om us bern
Kinderen op kinderopvang - Tink om us bern
Verhalen

"Sven had moeite met het uiten van zijn emoties"

- Hiske, Pedagogisch medewerker GGD Fryslan

Actualiteit

Kinderen op kinderopvang - Tink om us bern
Over tink om us bern

“It takes a village to raise a child”

Is een platform voor beroepskrachten en vrijwilligers binnen de gemeente de Fryske Marren die betrokken zijn bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. De visie is richtinggevend voor onze (professionele) betrokkenheid bij jeugdigen en hun ouders/opvoeders. De visie versterkt de onderlinge samenwerking en heeft als doel de ontwikkeling van jeugdigen in de Fryske Marren positief te beïnvloeden.