Tink om ús bern

Platform voor samen opvoeden en opgroeien in de Fryske Marren. De visie versterkt de onderlinge samenwerking en heeft als doel de ontwikkeling van jeugdigen in de Fryske Marren positief te beïnvloeden.

Meer over ons

Doe het samen

Onze visie op opvoeden en opgroeien
Ouders

Ouders en opvoeders van jeugdigen tot 23 jaar

Netwerk

Familieleden, kennissen, buren en andere betrokkenen

Professionals

Professionals werkzaam bij (vrijwilligers)organisaties betrokken bij de opvoeding van jeugdigen.

Verhalen

"Sven had moeite met het uiten van zijn emoties"

- Hiske, Pedagogisch medewerker GGD Fryslan

Actualiteit

Over tink om us bern

“It takes a village to raise a child”

Tink om us bern is een visie op samen opgroeien en opvoeden in de Fryske Marren. De visie is richtinggevend voor onze (professionele) betrokkenheid bij jeugdigen en hun ouders/opvoeders. De visie versterkt de onderlinge samenwerking en heeft als doel de ontwikkeling van jeugdigen in de Fryske Marren positief te beïnvloeden.