Over ons

Tink om us Bern is een platform speciaal voor beroepskrachten en vrijwilligers binnen de gemeente de Fryske Marren die betrokken zijn bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Kinderen op kinderopvang / school - Tink om us bern

Voor wie is deze community bedoeld?

Het platform is bedoeld voor alle professionals én vrijwilligers die betrokken zijn bij de opvoeding van jeugdigen. Werkzaam in vele instellingen en (vrijwilligers)organisaties. Of je nu leerkracht, huisarts, pedagogisch medewerker, medewerker van een sociaal wijkteam, peuteropvang, kinderopvang of jongerenwerker bent. Of een gezinsvoogd. Of een wijkagent. Of kinderrechter. 

De community richt zich op het leven van jeugdigen in onze gemeente: op hun geestelijke en lichamelijke gezondheid. Op hun opleiding en leervermogen. Op spelen, recreatie en vrije tijd. Op hun veiligheid en hun burgerschap. Én op integratie.  

Samen een visie vormen over opvoeden binnen De Fryske Marren

Een visie op samen opvoeden voor de Fryske Marren is belangrijk om gezamenlijk te handelen in termen van basishouding, kennis en vaardigheden, verantwoordelijkheden en grenzen. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatiemogelijkheden. Hierdoor kan onze ondersteuning aan jeugdigen nu gemakkelijker verbonden worden. Met bijvoorbeeld lokale voorzieningen op het terrein van ondersteuning in de buurt of wijk, opvang en onderwijs, wonen én werken. Daarvoor is nodig dat we samenwerken en elkaar als partners weten te vinden. Met Tink om ús Bern lukt dit nóg beter.

Sluit jij je bij de community aan?

Hoe groter de Tink om ús Bern-gemeenschap, hoe meer we kunnen betekenen voor de kinderen en jongeren binnen De Fryske Marren. Meld je hier gemakkelijk aan!

Kinderspeeldag Joure

Kinderen op kinderopvang / school - Tink om us bern
“Als ouder reageer je op je kinderen”

Kinderen op kinderopvang / school - Tink om us bern

Sven had moeite met het uiten van zijn frustraties

Toen Sven Zuiderveld (nu 6) vier jaar was, had hij moeite met het uiten van zijn emoties. Hij was soms erg van slag en gefrustreerd en kon niet onder woorden brengen wat er aan de hand was. Zijn moeder Janny maakte zich zorgen. Helemaal toen de leerkracht van de basisschool ook aangaf vragen te hebben over de emotionele ontwikkeling van haar zoon. Zelf vertelt ze over de begeleiding die de familie Zuiderveld gehad heeft van pedagoog Hiske.

Meer over dit onderwerp

De volgende organisaties werken op dit moment vanuit de visie Tink om us bern:

Binnenkort vindt uitbreiding plaats van het aantal deelnemende organisaties. Bent u nieuwsgierig en wilt u meer hierover weten, neem dan contact op met ons implementatieteam Neem contact op

Onze visie

Meer lezen over onze visie en de pijlers waarop onze visie is gebouwd? Gebruik dan onderstaande button om onze handout te downloaden.

Download onze gebiedsvisie

Verhalen

Artikel 'de frustraties van Sven zijn weg' - Tink om us bern
De frustraties van Sven zijn weg
Sociaal team de Fryske Marren Blije jongen - Tink om us bern
Tink om us bern bij sociaal team Fryske Marren

Actualiteit