csg Bogerman

csg bogerman logo - Tink om us bern

Csg Bogerman is een school voor voortgezet onderwijs. Naast de vestigingen in Sneek en Koudum heeft de school ook een vestiging in Balk. Csg Bogerman werkt nauw samen met bedrijven en instellingen en laat leerlingen zien dat wat ze leren ertoe doet. Nu en wanneer ze later verder leren of aan het werk zijn. Daarbij staan ze er niet alleen voor. Met de hulp van klasgenoten, docenten of hun mentor kunnen leerlingen zichzelf ontwikkelen.

Missie en visie

Missie

Csg Bogerman is een gemeenschap van jongeren en volwassenen die zich willen ontwikkelen met hoofd, hart en handen. De leerlingen ontdekken en verdiepen hun eigen vaardigheden en talenten en ontwikkelen zich tot volwaardige, kritisch denkende leden van de maatschappij.

Visie

Alles wat je deelt groeit. Daar draait het bij csg Bogerman om. Iedere dag zoeken we opnieuw naar mogelijkheden om te delen en samen op te trekken. Met betrokken, echt en bevlogen onderwijs, prikkelt csg Bogerman leerlingen en medewerkers om elke dag het verschil te maken in, met en voor de maatschappij.

Contactgegevens

Hemdijk 2 | 8601 XH SNEEK
Tel: (0515) 482 482
Postbus 172 | 8600 AD SNEEK
www.csgbogerman.nl
administratie@csgbogerman.nl

Bereikbaarheid
Locatie Balk: Douwe Aukesstraat 1
Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur
M.u.v. feestdagen en schoolvakanties