Fier!

Logo Landelijk expertise- en behandelcentrum Fier - Tink om us bern

Fier biedt hulp aan slachtoffers, getuigen én plegers van geweld. Fier heeft zowel klinisch als ambulant aanbod en biedt behandeling en begeleiding aan zowel jeugdigen als volwassenen en hun systeem.

Missie

Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Onze opdracht is: voorkomen van geweld, stoppen van geweld en hulp bieden bij de gevolgen van geweld.

Fier streeft ernaar dat iedereen die te maken heeft (gehad) met geweld in een afhankelijkheidsrelaties direct hulp kan krijgen: slachtoffers, getuigen (meestal kinderen) en plegers van geweld. Bij Fier werken we met onze clienten aan drie belangrijke zaken: trauma, trots en toekomst.

Als expertisecentrum willen we inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en leidend zijn als het gaat om agendasetting, innovaties, professionalisering en onderzoek op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Holistische visie

Fier wil de best mogelijke zorg bieden. Dit doen we vanuit een holistische visie: we zien de mens als totaal. Hoe ziet jouw leven eruit en wat heb jij nodig om in je kracht te komen? Dat is waarin we onze hulp nog verder willen ontwikkelen. De kinderen, jongeren en volwassenen die we helpen hebben wel een probleem, maar ze zijn niet hun probleem. Ze zijn in de eerste plaats mens. Bij Fier stellen we die mens centraal. Bij Fier ligt het accent op de toekomst, op ambities en dromen. We vragen onze cliënten ‘Waar ben je goed in?’, ‘Waar word je blij van?’ en ‘Wat is je droom?’. Die vragen zijn minstens zo belangrijk als de vraag ‘Wat is er aan de hand?’. Positieve ervaringen en succeservaringen bieden een tegenwicht aan klachten en problemen

Vanuit onze holistische visie willen we dat onze cliënten, naast het feit dat ze hulpverlening en behandeling krijgen, ‘gewoon’ naar school gaan, sporten, werken of vrijwilligerswerk doen. Fier ontwikkelt daarom zorgprogramma’s waarin (jeugd-)ggz, (jeugd)zorg, vrije tijd, systeemtherapie, sport en onderwijs volledig geïntegreerd zijn en elkaar versterken.

Contactgegevens

Holstmeerweg 1
8936 AS Leeuwarden
058-2157084 (voor algemene vragen) / 088-2080000 (voor advies en aanmeldingen)
info@fier.nl