Gemeente De Fryske Marren

Logo Gemeente De Fryske Marren - Tink om us bern

Wie zijn wij?

Het sociaal wijkteam van de Gemeente de Fryske Marren wordt gevormd door drie teams:

Informatie en advies

Het team geeft informatie en advies aan inwoners en degene die al dan niet beroepsmatig met kinderen werken met betrekking tot de verschillende vormen van hulp en ondersteuning (lvb, opvoedvragen, opvoedhulp, jeugd-lvb en jeugd-ggz).

Opstellen van familiegroepsplannen

Het team geeft op verzoek van inwoners informatie over familiegroepsplan en ondersteuning bij het eventueel opstellen ervan.

Bieden of organiseren van hulp en ondersteuning

Het team kijkt samen met de inwoners, op basis van hun hulpvraag, of en welke vorm van hulp of ondersteuning nodig is. Variërend van licht ambulant (vaak vanuit het wijkteam, waaronder mogelijk ook gewone opvoedvragen) tot en met intensieve, zeer gespecialiseerde zorg in een al dan niet gesloten setting (Jeugdzorgplus).

Coördinatie van hulp en ondersteuning

Wanneer bij het verstrekken van hulp en ondersteuning meerdere hulpverleners betrokken zijn en wanneer ouders daarom vragen coördineert het team namens de ouders de hulp en ondersteuning.

Maatschappelijk werk

Het team biedt ambulante, concrete dienstverlening, advisering, bemiddeling en psychosociale hulpverlening aan inwoners die kampen met problemen van maatschappelijke en/of individuele aard. (signalering en preventie). Het gaat hierbij zowel om algemeen- als schoolmaatschappelijk werk.

Begeleiding bij meervoudige problematiek

Het team biedt of organiseert zorg en ondersteuning aan minder of niet zelfredzame huishoudens met en zonder kinderen waar sprake is van meervoudige en domein overstijgende problematiek.

Interventies

Indien nodig voert het team interventies uit (in samenwerking met Veilig Thuis of het Veiligheidshuis) met betrekking tot veiligheidsvraagstukken en knelpunten met betrekking tot openbare orde/overlast.

Contactgegevens

Herema State 1
8501 AA Joure
Telefoonnummer: 14 05 14 (zonder kengetal)
info@defryskemarren.nl
www.defryskemarren.nl