GGD Fryslan (Jeugd- gezondheidszorg)

Maak kennis met GGD Fryslan

GGD Fryslan beschermt én bevordert de gezondheid van alle Friese burgers. In de Wet publieke gezondheid (Wpg) staan de taken die we in dat kader namens de Friese gemeenten uitvoeren.

De definitie in de wet maakt helder welke taken GGD Fryslan heeft op het gebied van publieke gezondheid:

Onze werkwijze

Onderdeel van de diensten van GGD Fryslan is de jeugdgezondheidszorg voor alle kinderen tussen 0-19 jaar in Friesland. Het doel van de JGZ is bijdragen aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen, als individu en als groep.

Werkwijze en aanbod voor kinderen tussen 0-4 jaar: 

Werkwijze en aanbod voor kinderen tussen 4-12 jaar:

Werkwijze en aanbod voor kinderen tussen 12-18 jaar:

Tweede en vierde klas havo/vwo: In de tweede en vierde klas worden de leerlingen gevraagd een vragenlijst in te vullen. Naar aanleiding van de vragenlijst kan de leerling uitgenodigd worden voor een gesprek.

Telefonisch spreekuur

Ouders en professionals kunnen op werkdagen gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Daar kunnen ze alle opvoedvragen voorleggen aan een pedagoog, die advies geeft. De pedagoog kan ook doorverwijzen naar een pedagoog in de buurt voor een persoonlijk gesprek. De pedagogen zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 13.00 uur en 15.00 uur. Op vrijdag tussen 11.00 uur en 13.00 uur op telefoonnummer 088 22 99 444.

Onze missie en visie

Iedereen verdient een veilig en gezond leven. Wij dragen daar aan bij!

Om onze missie waar te maken, richten we ons op factoren die de gezondheid en vitaliteit van mensen beïnvloeden. Denk aan de sociaal economische situatie van mensen. Of culturele, fysieke en sociale factoren in de omgeving van mensen. Maar ook het gedrag en de vaardigheden van mensen zelf hebben invloed op hun eigen gezondheid. Daarbij werken we vanuit het concept van ‘positieve gezondheid’. We zien gezondheid als ‘het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’ (Huber, 2011).

Contactgegevens

Klantcontactcenter GGD Fryslân: 088-2299444
Mailadres: info@ggdfryslan.nl
Website GGD Fryslan: www.ggdfryslan.nl