JP van den Bent Stichting

Logo JP van den Bent - Tink om us bern

De JP van den Bent Stichting (hierna de JP) ondersteunt mensen bij hun leven. Wat voor de één heel gewoon is, is dat voor de ander niet. Ieder mens is uniek, ondersteuning is dus voor iedereen anders. Het draait om maatwerk. Daarom vinden wij het belangrijk om iemand écht te zien, met oprechte aandacht en interesse. Eén van onze krachtigste uitgangspunten is dan ook “wat we vandaag nog niet in huis hebben, kan morgen heel gewoon zijn”. Dat geeft aan dat niets vaststaat, alles begint bij de vraag van de mens die ondersteuning krijgt.

Thuisondersteuning

Bij de JP van den Bent Stichting gaan we uit van de ondersteuningsvraag van de client, waarbij de ondersteuning in de woonsituatie van de client plaats vindt. Ons motto is ‘we ondersteunen mensen bij hun leven’.
De geboden ondersteuning is voor iedereen anders, variërend van 1 keer per week de administratie doen tot iedere dag de dag doornemen. We ondersteunen bij praktische zaken zoals huishouden en boodschappen doen. Maar bieden bijvoorbeeld ook ondersteuning bij het aanbrengen van dagelijkse structuur, persoonlijke verzorging, contact met instanties en het aangaan van sociale contacten.  

BSO Kleurrijk

JP van den Bent biedt daarnaast ook buitenschoolse opvang aan voor kinderen met een beperking. De BSO is open op woensdag, donderdagmiddag, zaterdag en in de schoolvakanties.

Kleurrijk Werken

Ons motto is het bieden van zinvolle dagbesteding. We gaan ook hierbij uit van het individu; hoe kan iemand, met zijn/haar mogelijkheden, een bijdrage leveren aan datgene wat gemaakt of gedaan wordt? Hierbij kunnen cliënten kiezen uit werkzaamheden in het atelier, in de buitengroep (verzorging dieren en tuinwerkzaamheden) en bij de TD (houtbewerking).
Op Golfclub Gaasterland bieden we dagbesteding in de horeca, zoals keuken werkzaamheden, bar en bediening en schoonmaak.

Contactgegevens

De contactgegevens per locatie zijn te vinden op onze website: https://www.jpvandenbent.nl/locaties/

Thuisondersteuning Heerenveen e.o/ Fryske Marren
Avelon Sijtsma
asijtsma@jpvandenbent.nl

Thuisondersteuning Fryske Marren/Súdwest Fryslân
Frouke Lampe-Velds
flampe@jpvandenbent.nl

Boerderij Kleurrijk Oudemirdum (Wonen, Werken en BSO)
Hester Hylkema
hhylkema@jpvandenbent.nl