Politie Noord Nederland

Contactgegevens organisatie

Politie Noord Nederland, team Sneek
Geert Knolweg 69, 8501 ZM Joure / Straatweg 13, 8531 HE Lemmer
Algemeen: Postbus 269, 8901 BB Leeuwarden

0900-8844 (geen spoed, wel politie) 112 (spoed)

Omschrijving van de dienst/activiteiten

Politie algemeen, maar ook zijn binnen de politie diverse thema’s waaronder; specialisme gerelateerd op Wijk , Jeugd en Huiselijk geweld

Missie en visie van de organisatie: