Sociaal werk De Kear

Kennismaken met De Kear

Sociaal Werk De Kear motiveert en ondersteunt inwoners in buurten en dorpen van de gemeente De Fryske Marren vanuit hun eigen kracht en hun talenten met als doel regie over het eigen leven en een leefbare, sterke samenleving. Onze medewerkers bieden ondersteuning bij verschillende onderwerpen, zoals gezonde leefstijl, mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Krachtige buurten en dorpen

Naast het sterker maken van inwoners, zetten we ons ook in voor het realiseren van ‘krachtige’ buurten en dorpen. Met inwoners maken we concrete plannen om samen de leefbaarheid en de sfeer in de buurt en het dorp te vergroten. Verder faciliteren we bewonersinitiatieven die stimuleren dat we naar elkaar omkijken en die ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving.

Onze visie en missie

De kracht van Sociaal Werk De Kear is dat wij weten wat er leeft en speelt op lokaal-, buurt- en dorpsniveau. We zijn actief betrokken, halen vragen op bij inwoners en bij onze samenwerkingspartijen. Vanuit onze kennis en vaardigheden op welzijnsgebied zijn wij de verbinding tussen organisaties en inwoners. We kennen en organiseren de sociale infrastructuur en brengen informele en formele partijen bij elkaar.

Bij Sociaal Werk De Kear gaan we uit van de eigen kracht en het eigen talent van mensen. Iedereen kan zich op zijn of haar manier ontwikkelen en naar vermogen een bijdrage leveren aan een positieve, veilige leefomgeving. Sociaal Werk De Kear sluit aan bij bewonersinitiatieven en stimuleert ze. Alleen ga je sneller, samen kom je verder.

Onze missie is inwoners ondersteunen en motiveren om vanuit eigen kracht en hun talenten regie te nemen over hun leven en met elkaar te zorgen voor een leefbare, sterke samenleving. Dit doen we vanuit de overtuiging dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven, maar ook invloed kunnen uitoefenen op het leven van hun naasten.

Contactgegevens

Sociaal Werk De Kear
Hoofdlocatie
Midstraat 66
8501 AS Joure

Locatie Lemmer
Lijnbaan 8
8531 JR Lemmer

(0513) 334 270
info@sociaalwerkdekear.nl

Wij zijn op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (0513) 334 270. Of mail naar info@sociaalwerkdekear.nl