Sociaal wijkteam gemeenten De Fryske Marren

Logo Gemeente De Fryske Marren - Tink om us bern

Wie zijn wij?

Het sociaal wijkteam wordt gevormd door drie teams:

Informatie en advies
Het team geeft informatie en advies aan inwoners en degene die al dan niet beroepsmatig met kinderen werken met betrekking de verschillende vormen van hulp en ondersteuning (lvb, opvoedvragen, opvoedhulp, jeugd-lvb en jeugd-ggz)

Opstellen van familiegroepsplannen
Het team geeft op verzoek van inwoners informatie over familiegroepsplan en ondersteuning bij het eventueel opstellen ervan.

Bieden of organiseren van hulp en ondersteuning
Het team kijkt samen met de inwoners op basis van hun hulpvraag of en welke vorm van hulp of ondersteuning nodig is. Het gaat om alle vormen van hulp en ondersteuning. Variërend van licht ambulant (vaak vanuit het wijkteam, waaronder mogelijk ook gewone opvoedvragen) tot en met intensieve, zeer gespecialiseerde zorg in een al dan niet gesloten setting (jeugdzorgplus).

Coördinatie van hulp en ondersteuning
Wanneer bij het verstrekken van hulp en ondersteuning meerdere hulpverleners betrokken zijn en wanneer ouders daarom vragen coördineert het team namens de ouders de hulp en ondersteuning.

Maatschappelijk werk
Het team biedt ambulante, concrete dienstverlening, advisering, bemiddeling en psychosociale hulpverlening aan inwoners die kampen met problemen van maatschappelijke en/of individuele aard. (signalering en preventie). Het gaat hierbij zowel het aanbieden van algemeen- als schoolmaatschappelijk werk.

Begeleiding bij meervoudige problematiek
Het team biedt of organiseert zorg en ondersteuning aan minder of niet zelfredzame huishoudens met en zonder kinderen waar sprake is van meervoudige en domein overstijgende problematiek.

Interventies
Indien nodig voert het team (in samenwerking met Veiligthuis of het Veiligheidhuis) met betrekking tot veiligheidsvraagstukken en knelpunten met betrekking tot openbare orde/overlast.

Onze missie en visie

Binnen de gemeente De Fryske Marren overkoepelde kernboodschap uitgedragen. De inwoner draagt verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving. De gemeente stimuleert de samenleving om in beweging te komen, te ontwikkelen en mee te doen. We willen als gemeente daarmee het volgende resultaat behalen:

Het sociaal wijkteam is een essentieel middel om deze ambities en doelen binnen het sociaal domein te behalen.

Contactgegevens

Bezoek adres
Heremastate 1
8501 AA Joure

Postadres
t.a.v. het sociaal wijkteam
Postbus 101
8500 AC Joure

14 05 14 (zonder kengetal)

Van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 09.00 – 12.00 uur telefonisch bereikbaar via het algemeen telefoonnummer van de gemeente.