Week tegen kindermishandeling

CKO KleurRijk christelijke kinderopvangorganisatie - Tink om us bern

Een jaar lang de Week tegen Kindermishandeling: Leren van elkaar
Ieder kind dat slachtoffer is van geweld, is er één te veel.

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Daarom staan in de Week tegen Kindermishandeling de verhalen centraal van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling. Wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we deze inzichten optimaal benutten? Zodat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.

Zorgen over een kind?
Iedereen kan als hij zich zorgen maakt over een kind (anoniem) advies vragen en melden bij Veilig Thuis (0800-2000, gratis en 24/7 bereikbaar). Kinderen en jongeren kunnen ook om raad vragen bij de Kindertelefoon (0800-0432, elke dag van 11.00 tot 21.00 uur).

Voor professionals is de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld de leidraad voor het omgaan met vermoedens van kindermishandeling. De meldcode geeft aan wanneer je advies vraagt of meldt bij Veilig Thuis. Lees wat je als professional van Veilig Thuis kunt verwachten.

Kijk ook op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

Gerelateerd nieuws

11/11 – Thema bijeenkomst “Netwerk versterking”
18 oktober 2021 11/11 – Thema bijeenkomst “Netwerk versterking”
Week van de opvoeding 2021
5 oktober 2021 Week van de opvoeding 2021